Почетна Редовно образовање

Редовно образовање

 

Хемијско-технолошка школа (ХТШ) из Врања верификована је за следеће образовне профиле у четворогодишњем и трогодишњем трајању:


I Подручје рада: ХЕМИЈА,НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Групација: ХЕМИЈА

1) Хемијско-технолошки техничар

2) Техничар за заштиту животне средине

Групација: ГРАФИЧАРСТВО

1) Техничар штампе

2) Техничар графичке дораде

3) Техничар за графичку припрему – оглед


II Подручје рада: ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

Групација: ОБРАДА ДРВЕТА

1) Техничар за финалну обраду дрвета

2) Техничар за обликовање намештаја и ентеријера – оглед

3) Произвођач финалних производа од дрвета (3 године)

4) Тапетар – декоратер (3 године)


III Подручје рада: ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Групација: ТЕКСТИЛСТВО

1) Техничар – моделар одеће

2) Конфекцијски техничар

3) Текстилни техничар

4) Конфекционар – кројасч (3 године)

5) Текстилни радник (3 године)

6) Механичар текстилних машина (3 године)

Групација: КОЖАРСТВО

1) Кожарски техничар

2) Обућарски радник (3 године)