Тимови


У Хемијско - технолошкој школи постоје и раде:

 • тим за маркетинг
 • тим за медијацију
 • тим "Школа без насиља"
 • тим за каријерно вођење и саветовање
 • тим за младе у оквиру пројекта "Школа без насиља"
 • тим за заштиту ученика од насиља (безбедност)
 • тим за инклузивно образовање
 • тим за самовредновање
 • тим за стручно усавршавање
 • педагошко веће
 • стручни актив за развојно планирање

 

У Хемијско - технолошкој школи постоје и раде:

 • стручни актив природних наука
 • стручни актив друштвених наука
 • стручни актив за обраду дрвета
 • стручни актив за графичарство
 • стручни актив за хемију и неметале
 • стручни актив за текстилство
 • стручни актив за српски језик и стране језике