Почетна Ванредно образовање

Ванредно образовање

 

У Хемијско-технолошкој школи из Врања ученици се могу школовати ванредно са положеним испитом за упис у први разред средње школе. ХТШ обавља и испите доквалификације и преквалификације за заинтересоване кандидате за следеће образовне профиле по групацијама:


I Хемија

1. хемијско-технолошки техничар

2. техничар за заштиту животне средине


II Графичарство

1. техничар штампе

2. техничар графичке дораде

3. техничар за графичку припрему


III Обрада дрвета

1. техничар за финалну обраду дрвета

2. техничар за обликовање намештаја и ентеријера

3. произвођач финалних производа од дрвета (3год.)

4. тапетар-декоратер (3год.)


IV Текстилство

1. техничар-моделар одеће

2. конфекцијски техничар

3. текстилни техничар

4. конфекционар-кројач (3год.)

5. текстилни радник (3год.)

6. техничар текстилних машина (3год.)


V Кожарство

1.кожарски техничар

2.обућарски радник (3год.)


Календар испита

За ванредне ученике у ХТШ-у на располагању су испитни рокови: новембар, јануар, април, јун и август. Пријављивање испита је до 15. у месецу, а полагање испита од 15-30. у месецу.

 

 

Број жиро рачуна за уплате на име полагања ванредних испита, као и на име издавања дупликата сведочанстава и диплома је: 840-3243760-82