Почетна Редовно образовање Текстилство и кожарство

Текстилство и кожарство

 

 

Подручје рада: ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО


Групација: ТЕКСТИЛСТВО

1) Техничар – моделар одеће

2) Конфекцијски техничар

3) Текстилни техничар

4) Конфекционар – кројасч (3 године)

5) Текстилни радник (3 године)

6) Механичар текстилних машина (3 године)

Групација: КОЖАРСТВО

1) Кожарски техничар

2) Обућарски радник (3 године)


I разред

Групација: ТЕКСТИЛСТВО

1) Модни кројач (3 године) = 1 одељење


II разред

Групација: ТЕКСТИЛСТВО

1) Модни кројач (3 године) = 1 одељење


III разред

Групација: ТЕКСТИЛСТВО

1) Техничар – моделар одеће = 1 одељење


IV разред

Групација: ТЕКСТИЛСТВО

1) Техничар – моделар одеће = 1 одељење