Почетна Документа

Документа

 

Пословник о раду школског одбора

Пословник о раду ученичког парламента

Правилник о дисциплинској одговорности ученика

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и другим активностима које организује школа

Правилник о начину евидентирања и праћењу друштвено – корисног, односно хуманитарног рада

Правилник о напредовању ученика

Правилник о обављању друштвено-корисног рада

Правиник о регулисању изостанака

Правилник о заштити података о личности

Правилник о јавним набавкама

Статут 2022

GFI-2021-02009-1_O1_2022-02-21T13-23-17.pdf

GFI-2021-02009-1_O2_2022-02-21T13-18-17.pdf

GFI-2021-02009-1_O3_2022-02-21T13-18-28.pdf

GFI-2021-02009-1_O4_2022-02-21T13-18-38.pdf

GFI-2021-02009-1_O5_2022-02-21T13-18-54.pdf

Програмски буџет за 2022-2025 ХТШ

Програмски буџет за 2022-2024 ХТШ ребаланс за 2022

Програмски буџет за 2021-24, ребаланс за 2022.

Програмски буџет за 2022-25.год.

Интерни план јавних набавки за 2022.год.

Интерни план јавних набавки за 2023.год.

Уговори о донацији

Завршни рачун 2022/1

Завршни рачун 2022/2

Завршни рачун 2022/3

Завршни рачун 2022/4

Завршни рачун 2022/5