Почетна Редовно образовање Шумарство и обрада дрвета

Шумарство и обрада дрвета

 

Подручје рада: ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

 


Групација: ОБРАДА ДРВЕТА


I разред

Групација: ОБРАДА ДРВЕТА

-  Оператер за израду намештаја = 1 одељење


II разред

Групација: ОБРАДА ДРВЕТА

-  Оператер за израду намештаја = 1 одељење