Почетна Тимови

Тимови


У Хемијско - технолошкој школи постоје и раде:

 • тим за маркетинг
 • тим за медијацију
 • тим "Школа без насиља"
 • тим за младе у оквиру пројекта "Школа без насиља"
 • тим за каријерно вођење и саветовање
 • тим за превенцију употребе дрога
 • тим за заштиту ученика од дискриминације, злостављања и занемаривања (безбедност)
 • тим за инклузивно образовање
 • тим за самовредновање
 • тим за професионални развој и стручно усавршавање
 • тим за реаговање у ванредним ситуацијама
 • тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
 • тим за обезбеђивање квалитета и развоја школе
 • стручни актив за развој школског програма
 • стручни актив за развојно планирање
 • педагошки колегијум

 

У Хемијско - технолошкој школи постоје и раде:

 • стручни актив природних наука
 • стручни актив друштвених наука
 • стручни актив за обраду дрвета
 • стручни актив за графичарство
 • стручни актив за хемију и неметале
 • стручни актив за текстилство
 • стручни актив за српски језик
 • стручни актив за стране језике