Почетна Редовно образовање Хемија, неметали и графичарство

Хемија, неметали и графичарство

 

Подручје рада: ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО


Групација: ХЕМИЈА

-  Хемијско – технолошки техничар

-  Техничар за заштиту животне средине

Групација: ГРАФИЧАРСТВО

-  Техничар за графичку припрему


I разред

Групација: ХЕМИЈА

1) Хемијско – технолошки техничар = 1 одељење

2) Техничар за заштиту животне средине = 1 одељење

 

II разред

Групација:ХЕМИЈА

- Техничар за заштиту животне средине = 1 одељење

Групација: ГРАФИЧАРСТВО

-  Техничар за графичку припрему  = 1 одељење

 

III разред

Групација:ХЕМИЈА

-  Хемијско – технолошки техничар = 1 одељење

-  Техничар за заштиту животне средине = 1 одељење

Групација: ГРАФИЧАРСТВО

-  Техничар за графичку припрему = 1 одељење

 

IV разред

Групација: ХЕМИЈА

-  Хемијско – технолошки техничар = 1 одељење

-  Техничар за заштиту животне средине = 1 одељење

Групација: ГРАФИЧАРСТВО

-  Техничар за графичку припрему  = 1 одељење