Почетна Ученички парламент Извештаји о раду

Извештаји о раду

САСТАНАК УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА за септембар и октобар

одржан 29.09.2017. 10:45 y Врању

Присутни су сви представници ученичког парламента, осим представника из одељења 4/2 Ивана Недељковића.

 

ДНЕВНИ РЕД

1.Конституисање ученичког парламента (избор председника и заменика)

2.Избор представника за школски одбор

3.Избор члана за тим за инклузију

4.Избор члана за тим за медијацију

5.Избор члана за заштиту ученика од насиља.

6.Избор члана за тим за самовредновање

7.Избор члана за развојно планирање

8.Разматрање и усвајање плана рада парламента за школску 2017 / 2018.годину

9.Договор у вези обележавања Дечје недеље

10.Екскурије ученика

11.Акција давања крви у октобру


°Конституисање ученичког парламента-за председника парламента изабрана је ученица Тасић Ивана 3/2, за заменика председника изабрана је ученица Тасић Марија 4/1

°За представнике који ће присуствовати школском одбору изабране су ученице Тасић Ивана 3/2 и Тасић Марија 4/1

°За члана тима за инклузију изабрана је ученица Војиновић Теодора 1/1

°За члана тима за медијацију изабрана је ученица Алексић Вера 1/4

°За члана тима за заштиту ученика од насиља изабрана је ученица Јовић Наташа 3/3

°За члана тима за самовредновање изабран је ученица Антић Марија 4/5

°За члана тима за развојно планирање изабран је ученик Ђорђевић Андријана 2/2

°План рада ученичког парламента за школску 2017 / 2018.годину је прочитан и сагласно усвојен

°Поводом обележавања дечје недеље предложено је доношење школског прибора, књига као и спортски турнир са добровољним прилогом

°О екскурзији ученика тема разговора била је дестинација коју ће ученици четврте године посетити, као и предлози ученика треће године о промени исте за њихову матурску екскурзију

°Поводом акције добровољног давања крви обавештени су ученици четврте године

 

 

Извештај припремила председница перламента Тасић Ивана