Почетна Редовно образовање

Редовно образовање

 

Хемијско-технолошка школа (ХТШ) из Врања верификована је за следеће образовне профиле у четворогодишњем и трогодишњем трајању:


I Подручје рада: ХЕМИЈА,НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО

Групација: ХЕМИЈА

- Хемијско-технолошки техничар

- Техничар за заштиту животне средине

Групација: ГРАФИЧАРСТВО

- Техничар за графичку припрему


II Подручје рада: ШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА

Групација: ОБРАДА ДРВЕТА

- Оператер за израду намештаја - дуално образовање

 

III Подручје рада: ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Групација: ТЕКСТИЛСТВО

- Модни кројач - дуално образовање